RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠMARJE PRI JELŠAH


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 01.11.2017
 Statut Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 25.06.2010
 Statut Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah - dokument 19.12.1997
 Statut občine Šmarje pri Jelšah - dokument 27.11.1993
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 16.12.2017
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 01.11.2017
 Poslovnik Nadzornega odbora občine Šmarje pri Jelšah - dokument 07.04.2001
 Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 21.07.2018
 Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Šmarje pri Jelšah - dokument 21.06.2018
 Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 - dokument 29.12.2017
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 - dokument 12.05.2018
1  2  ... 69  70 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si