RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠMARJE PRI JELŠAH


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 01.11.2017
 Statut Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 25.06.2010
 Statut Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah - dokument 19.12.1997
 Statut občine Šmarje pri Jelšah - dokument 27.11.1993
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 16.12.2017
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 01.11.2017
 Poslovnik Nadzornega odbora občine Šmarje pri Jelšah - dokument 07.04.2001
 Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2023 - dokument 19.11.2022
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmarje pri Jelšah - dokument 18.06.2022
 Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2853 v naselju Babna Reka (parc. št. 944/1, 980/1 in 1212/1, k.o. 1224 Babna Reka) - dokument 16.04.2022
1  2  ... 73  74 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si