RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŠMARTNO OB PAKI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije - dokument 28.12.2019
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče - dokument 26.01.2002
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2000 23.06.2001
 Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere zadostuje dovoljenje za priglašena dela
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda osnovne šole Bratov Letonja Šmartno ob Paki
 Sklep o razpisu nadomestnih volitev župana Občine Šmartno ob Paki - dokument 07.09.2012
 Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki z dne 31.12.2000 23.06.2001
 Sklep o imenovanju člana nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. 23.04.2001
 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije - dokument 21.11.1994
 Razpis drugega kroga volitev za župana - dokument 23.11.1998
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si