RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠMARTNO PRI LITIJI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Šmartno pri Litiji - dokument 19.04.2003
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šmartno pri Litiji - dokument 07.11.2003
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji - dokument 02.04.2011
 Poslovnik Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji - dokument 05.08.2003
 Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - dokument 19.12.2015
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Šmartno sever – 4. del - dokument 14.05.2022
 Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 - dokument 19.02.2022
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 - dokument 29.10.2022
Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 - dokument 09.07.2022
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji - dokument 16.01.2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji - dokument 26.02.2022
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk - dokument 31.12.2020
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk - dokument 03.11.2022
 Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 22.06.2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 07.05.2022
 Odlok o spremembi meje občin Litija in Šmartno pri Litiji - dokument 19.05.2018
1  2  ... 45  46 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si