RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠMARTNO PRI LITIJI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Šmartno pri Litiji - dokument 19.04.2003
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šmartno pri Litiji - dokument 07.11.2003
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji - dokument 02.04.2011
 Poslovnik Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji - dokument 05.08.2003
 Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - dokument 19.12.2015
 Odlok o spremembi meje občin Litija in Šmartno pri Litiji - dokument 19.05.2018
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 05.05.2018
 Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 05.05.2018
 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 08.03.2018
 Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 - dokument 29.12.2017
Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 - dokument 19.07.2018
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk - dokument 23.12.2017
1  2  ... 42  43 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si