RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŠMARTNO PRI LITIJI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Šmartno pri Litiji - dokument 19.04.2003
 Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023 - dokument 30.03.2023
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 17.11.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Šmartno sever – 4. del - dokument 14.05.2022
 Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 - dokument 19.02.2022
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji - dokument 16.01.2021
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk - dokument 31.12.2020
 Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 22.06.2019
 Odlok o spremembi meje občin Litija in Šmartno pri Litiji - dokument 19.05.2018
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji - dokument 05.05.2018
1  2  ... 46  47 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si