RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠTORE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Štore - dokument 21.12.2012
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Štore - dokument 21.04.2018
Spremembe Statuta Občine Štore - dokument 14.06.2014
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Štore - dokument 16.06.2018
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Štore - dokument 21.01.2012
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Štore - dokument 21.04.2018
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 08.08.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 29.12.2006
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij - dokument 07.08.1999
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Svetina - dokument 16.06.2018
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Štore - dokument 02.06.2018
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2017 - dokument 27.03.2018
 Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2018 - dokument 12.12.2017
1  2  ... 29  30 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si