RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŽALEC


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Žalec - dokument 20.04.2013
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec - dokument 20.05.2017
 Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020 - dokument 05.03.2016
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020 - dokument 10.03.2018
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žalec - dokument 18.04.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Žalec - dokument 23.11.2013
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žalec - dokument 14.10.2005
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žalec - dokument 06.01.2011
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žalec - dokument 10.01.2008
 Poslovnik Občinskega sveta občine Žalec - dokument 27.04.1996
Sprememba in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Žalec - dokument 26.07.1997
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče, Žalec, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi - dokument 27.07.2007
 Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja - dokument 26.10.1991
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP DR 1/3 – za stanovanjsko gradnjo - dokument 15.07.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd - dokument 15.07.2022
1  2  ... 106  107 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si