RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŽALEC


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec - dokument 28.08.2020
 Statut Občine Žalec - dokument 20.04.2013
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1 - dokument 07.10.2023
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (Zahodni del območja A2) - dokument 27.04.2023
 Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2023 - dokument 30.03.2023
 Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2024 - dokument 30.03.2023
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju družinske medicine za območje Občine Žalec - dokument 25.03.2023
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec - dokument 26.11.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP DR 1/3 – za stanovanjsko gradnjo - dokument 15.07.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd - dokument 15.07.2022
1  2  ... 123  124 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si