RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŽELEZNIKI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Železniki - dokument 08.10.2022
 Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2023 - dokument 25.12.2021
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in nege na domu v Občini Železniki - dokument 12.02.2016
 Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest na krajevne skupnosti Občine Železniki - dokument 28.06.2014
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje SEL15-12 SSe(s) - dokument 28.06.2014
 Odlok o razglasitvi Krekovega doma v Selcih za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 12.04.2014
 Odlok o razglasitvi domačije Zgornja Sorica 50 za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 23.06.2012
 Odlok o javni gasilski službi v Občini Železniki - dokument 21.02.2012
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije - dokument 21.02.2012
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Železniki - dokument 18.02.2012
1  2  ... 23  24 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si