RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŽIRI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Žiri - dokument 02.12.2017
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Žiri - dokument 02.12.2017
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žiri - dokument 02.12.2017
 Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - dokument 19.12.2015
 Akt o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Blegoš (prečiščeno besedilo) - dokument 12.09.2005
 Akt o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš - dokument 27.08.2000
Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš - dokument 20.07.2002
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.11.2003
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pustotnik - dokument 05.05.2018
 Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2018 - dokument 03.03.2018
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Žiri - dokument 02.12.2017
1  2  ... 23  24 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si