RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŽIRI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Žiri - dokument 02.12.2017
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obvoznica Žiri - dokument 06.04.2019
 Odlok o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žiri - dokument 30.03.2019
 Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2019 - dokument 02.03.2019
 Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2020 - dokument 02.03.2019
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pustotnik - dokument 05.05.2018
 Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2018 - dokument 03.03.2018
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Žiri - dokument 02.12.2017
 Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Žiri - dokument 02.12.2017
 Odlok Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje ZI 38 – Ob Jezernici - dokument 04.11.2017
1  2  ... 24  25 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si