RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŽIROVNICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut združenja občin Slovenije - dokument 14.03.2000
 Statut Občine Žirovnica - dokument 23.04.1999
 Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2024 - dokument 01.01.2024
 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Žirovnica - dokument 19.08.2023
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žirovnica - dokument 10.06.2023
 Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2023 - dokument 01.01.2023
 Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Žirovnica - dokument 20.10.2022
 Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica - dokument 26.03.2022
 Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022 - dokument 01.01.2022
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Žirovnica – novi center – ŽI2 - dokument 17.04.2021
1  2  ... 38  39 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si