RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŽIROVNICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - dokument 08.07.2011
Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 28.07.2018
Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 12.01.2017
Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 19.07.2014
 Statut združenja občin Slovenije - dokument 14.03.2000
 Statut Občine Žirovnica - dokument 23.04.1999
Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 12.01.2017
Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 19.07.2014
Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 19.03.2013
Sprememba Statuta Občine Žirovnica - dokument 23.10.2012
Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 19.12.2009
Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 25.07.2007
Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 28.04.2006
Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 29.06.2005
Spremembe Statuta Občine Žirovnica - dokument 27.11.2004
Spremembe statuta Občine Žirovnica - dokument 12.01.2002
 Poslovnik občinskega sveta (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 04.03.2013
Spremembe Poslovnika občinskega sveta - dokument 19.07.2014
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žirovnica - dokument 08.12.2012
 Poslovnik Občinskega sveta občine Žirovnica - dokument 23.04.1999
Spremembe Poslovnika občinskega sveta - dokument 19.07.2014
Sprememba Poslovnika občinskega sveta - dokument 01.12.2012
Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica - dokument 19.12.2009
Dopolnitve poslovnika občinskega sveta - dokument 18.10.2007
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica - dokument 19.05.2007
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta - dokument 18.10.2006
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta - dokument 20.04.2005
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta - dokument 25.10.2003
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta - dokument 18.05.2002
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica - dokument 28.12.2006
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.11.2003
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica - dokument 01.01.2019
 Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica - dokument 14.07.2018
1  2  ... 32  33 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si