RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŽUŽEMBERK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Žužemberk - dokument 25.05.1999
Spremembe Statuta Občine Žužemberk - dokument 20.03.2010
Sprememba in dopolnitve Statuta Občine Žužemberk - dokument 29.12.2007
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žužemberk - dokument 13.10.2000
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žužemberk - dokument 14.07.2000
 Statut Občine Žužemberk (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žužemberk - dokument 11.03.2019
 Poslovnik Občinskega sveta občine Žužemberk - dokument 26.03.1999
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk - dokument 09.06.2010
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žužemberk - dokument 14.07.2000
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Žužemberk (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - dokument 20.10.2018
 Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2017 - dokument 23.06.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ - dokument 28.04.2018
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk« - dokument 30.12.2017
 Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Žužemberk - dokument 28.12.2017
1  2  ... 36  37 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si