RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
AJDOVŠČINA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Ajdovščina - dokument 26.06.2012
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - dokument 21.06.2018
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - dokument 24.02.2018
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - dokument 24.11.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina - dokument 15.05.2015
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ajdovščina - dokument 23.09.2014
 Navodilo za predstavnike Občine Ajdovščina v organih upravljanja javnih zavodov - dokument 10.04.2008
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 08.08.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 29.12.2006
 Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 - dokument 28.12.2021
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 - dokument 16.10.2021
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 - dokument 05.06.2021
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021 - dokument 24.10.2020
 Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2022 - dokument 18.12.2021
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina - dokument 27.11.2021
 Odlok o uporabi javnih površin za namen organizacije prireditev v občini Ajdovščina - dokument 13.11.2021
1  2  ... 48  49 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si