RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ANKARAN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Ankaran - dokument 14.03.2015
 Statut Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran - dokument
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Ankaran - dokument 24.12.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ankaran - dokument 11.07.2015
 Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič - dokument 28.07.2018
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran - dokument 28.07.2018
 Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2018 - dokument 28.12.2017
 Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2017 - dokument 09.12.2017
 Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran - dokument 30.12.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran - dokument 28.12.2017
 Odlok o turistični taksi na območju Občine Ankaran - dokument 30.12.2016
1  2  3  4  5  6 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si