RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ANKARAN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Ankaran - dokument 14.03.2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ankaran - dokument 22.01.2022
 Statut Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran - dokument
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Ankaran - dokument 24.12.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ankaran - dokument 11.07.2015
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran - dokument 22.01.2022
 Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz Občine Ankaran - dokument 16.07.2022
 Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran - dokument 16.07.2022
 Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ankaran - dokument 27.11.2021
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran - dokument 31.07.2021
 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria« - dokument 12.06.2021
 Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2021 - dokument 30.12.2020
1  2  ... 12  13 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si