RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
BENEDIKT


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Benedikt - dokument 07.10.2006
 Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2011 - dokument 08.02.2011
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Benedikt - dokument 07.09.2010
 Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju naselij Benedikt, Sveti Trije Kralji in Štajngrova - dokument 26.06.2010
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2009 - dokument 29.05.2010
 Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2010 - dokument 31.12.2009
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2008 - dokument 14.07.2009
 Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Benedikt - dokument 14.07.2009
 Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Sveta Trojica v Slovenskih goricah (kot nosilka in prijaviteljica), Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: soinvestitorke) - dokument 11.04.2009
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt - dokument 14.03.2009
1  2  ... 18  19 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si