RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
BENEDIKT


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Benedikt - dokument 07.10.2006
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Benedikt - dokument 07.11.2009
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Benedikt - dokument 04.11.2006
 Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2011 - dokument 08.02.2011
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Benedikt - dokument 07.09.2010
 Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju naselij Benedikt, Sveti Trije Kralji in Štajngrova - dokument 26.06.2010
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2009 - dokument 29.05.2010
 Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2010 - dokument 31.12.2009
Odlok o rebalansu III proračuna Občine Benedikt za leto 2010 - dokument 30.12.2010
Odlok o rebalansu II proračuna Občine Benedikt za leto 2010 - dokument 13.10.2010
Odlok o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2010 - dokument 22.05.2010
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2008 - dokument 14.07.2009
 Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine Benedikt - dokument 14.07.2009
1  2  ... 18  19 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si