RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
BISTRICA OB SOTLI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Bistrica ob Sotli - dokument 06.04.2013
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bistrica ob Sotli - dokument 10.12.2016
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli - dokument 06.04.2013
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli - dokument 10.12.2016
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bistrica ob Sotli - dokument 01.01.1970
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 01.01.1970
 Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022 - dokument 26.02.2022
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022 - dokument 29.12.2022
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Bistrica ob Sotli - dokument 04.12.2021
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli - dokument 12.06.2021
 Odlok o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli - dokument 05.06.2021
 Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2021 - dokument 06.03.2021
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2021 - dokument 20.11.2021
 Odlok o predkupni pravici Občine Bistrica ob Sotli - dokument 01.01.2021
1  2  ... 34  35 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si