RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
BISTRICA OB SOTLI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Bistrica ob Sotli - dokument 06.04.2013
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bistrica ob Sotli - dokument 10.12.2016
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli - dokument 06.04.2013
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli - dokument 10.12.2016
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bistrica ob Sotli - dokument 01.01.1970
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 01.01.1970
 Odlok o turistični taksi v Občini Bistrica ob Sotli - dokument 01.12.2018
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Bistrica ob Sotli - dokument 10.02.2018
 Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018 - dokument 27.01.2018
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018 - dokument 10.11.2018
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli - dokument 27.01.2018
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Gabronovo naselje - dokument 15.04.2017
 Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017 - dokument 11.02.2017
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017 - dokument 07.10.2017
1  2  ... 30  31 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si