RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
BLOKE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Bloke - dokument 04.08.2007
Sprememba Statuta Občine Bloke - dokument 07.02.2012
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bloke - dokument 24.07.2010
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Bloke - dokument 24.07.2010
 Poslovnik Nadzornega odbora občine Bloke - dokument 27.01.2001
 Sporazum o premoženjsko delilni bilanci - dokument 20.09.2000
 Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2012 - dokument 26.01.2012
 Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Bloke - dokument 06.08.2011
 Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2011 - dokument 05.03.2011
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2011 - dokument 22.12.2011
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2011 - dokument 30.06.2011
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2011 - dokument 14.04.2011
 Odlok o razveljavitvi nekaterih določb 5. in 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Cerknica - dokument 08.12.2010
 Odlok o plakatiranju v Občini Bloke - dokument 24.07.2010
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - dokument 10.07.2010
1  2  ... 17  18 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si