RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
BOHINJ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut občine Bohinj 24.11.2007
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta občine Bohinj - dokument 18.04.2009
 Statut Občine Bohinj - prečiščeno besedilo - dokument 04.10.1997
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bohinj - dokument 23.05.1998
 Statut Občine Bohinj
Odlok o spremembi in dopolnitvi statuta Občine Bohinj - dokument 09.12.1995
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Bohinj - dokument 24.11.2007
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.11.2003
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica - dokument 21.08.2010
 Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj (MIR-1) - dokument 22.08.2009
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–RTP Bohinj - dokument 04.08.2009
 Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica - dokument 10.05.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica - dokument 09.03.2010
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna za leto 2007 - dokument 19.04.2008
1  2  ... 13  14 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si