RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
BOROVNICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Borovnica - dokument 12.11.2016
 Statut združenja občin Slovenije - dokument 14.03.2000
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Borovnica - dokument 17.03.2018
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Borovnica - dokument 28.10.2017
 Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2023 - dokument 29.10.2022
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022 - dokument 28.10.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Borovnica - dokument 03.09.2022
 Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 - dokument 31.12.2021
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 – rebalans - dokument 18.06.2022
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 – rebalans - dokument 26.03.2022
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 – rebalans - dokument 29.01.2022
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 06.11.2021
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Borovnica - dokument 08.05.2021
1  2  ... 37  38 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si