RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
BOROVNICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Borovnica - dokument 12.11.2016
 Statut združenja občin Slovenije - dokument 14.03.2000
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Borovnica - dokument 17.03.2018
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Borovnica - dokument 28.10.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vaško jedro – Borovnica - dokument 13.06.2018
 Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2017 - dokument 05.05.2018
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Borovnica - dokument 28.12.2017
 Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2018 - dokument 14.12.2017
Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2018 - dokument 14.12.2017
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2017 za sanacijo škode po naravnih nesrečah - dokument 22.07.2017
 Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2017 - dokument 11.02.2017
Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2017 - dokument 14.10.2017
Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2017 - dokument 29.07.2017
1  2  ... 31  32 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si