RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
BOVEC


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Bovec - dokument 26.07.2006
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec - dokument 23.12.2017
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec - dokument 09.11.2010
 Poslovnik občinskega sveta (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 12.09.2014
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bovec - dokument 04.11.2020
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bovec - dokument 17.06.2011
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Bovec - dokument 01.01.1970
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Bovec
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bovec - dokument 04.11.2020
 Akt o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. - dokument 12.08.2017
Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. - dokument 21.06.2018
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2022 - dokument 17.11.2022
 Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2022 - dokument 29.01.2022
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2022 - dokument 17.11.2022
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2022 - dokument 15.10.2022
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2022 - dokument 16.06.2022
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2022 - dokument 19.03.2022
 Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro - dokument 12.06.2021
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bovec - dokument 30.04.2021
 Sklep o ukinitvi javnega dobra - dokument 17.04.2021
1  2  ... 30  31 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si