RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
BOVEC


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Bovec - dokument 26.07.2006
 Odlok o občinskih cestah - dokument 26.08.2023
 Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2023 - dokument 25.03.2023
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2022 - dokument 17.11.2022
 Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Bovec - dokument 29.10.2022
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin - dokument 02.04.2022
 Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2022 - dokument 29.01.2022
 Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro - dokument 12.06.2021
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bovec - dokument 30.04.2021
 Sklep o ukinitvi javnega dobra - dokument 17.04.2021
1  2  ... 31  32 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si