RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
BOVEC


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Bovec - dokument 26.07.2006
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec - dokument 23.12.2017
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec - dokument 09.11.2010
 Poslovnik občinskega sveta (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 12.09.2014
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bovec - dokument 17.06.2011
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Bovec
 Akt o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. - dokument 12.08.2017
Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. - dokument 21.06.2018
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec - dokument 21.07.2018
 Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Bovec - dokument 21.07.2018
 Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bovec - dokument 07.07.2018
 Odlok o občinskih taksah - dokument 16.06.2018
 Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2018 - dokument 03.03.2018
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018 - dokument 07.07.2018
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2018 - dokument 12.05.2018
1  2  ... 20  21 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si