RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
BRASLOVČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Braslovče - dokument 29.09.2012
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Braslovče - dokument 13.05.2017
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Braslovče - dokument 09.11.2016
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Braslovče - dokument 04.01.2013
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče - dokument 01.07.2017
 Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti - dokument 18.06.2005
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA19-Parižlje (Šket) - dokument 26.05.2018
 Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2018 - dokument 03.02.2018
 Odlok o organiziranosti in delovanju občinske uprave Občine Braslovče - dokument 01.07.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Prislan - dokument 01.07.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar) - dokument 28.01.2017
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče - dokument 21.01.2017
1  2  ... 39  40 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si