RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
BRDA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Brda (Uradno glasilo, št. 4/06) - dokument 17.06.2006
 Poslovnik občinskega sveta občine Brda - dokument 17.06.2006
 Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Brda - dokument 02.03.2007
 Odlok o oskrbi s pitno vodo - dokument 10.06.2006
 Odlok o odvajajnju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda - dokument 10.06.2006
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica - dokument 02.06.2005
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica - dokument 21.12.2011
 Odlok o komunalnem prispevku v občini Brda - dokument 24.05.2005
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunelnem prispevku v občini Brda - dokument 01.01.2008
Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v občini Brda - dokument 13.06.2006
 Odlok o območju predkupne pravice občine Brda na nepremičninah - dokument 24.05.2005
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o območju predkupne pravice Občine Brda na nepremičninah - dokument 05.10.2007
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o območju predkupne pravice občine Brda na nepremičninah - dokument 30.12.2006
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o območju predkupne pravice občine Brda na nepremičninah - dokument 24.12.2005
Odlok spremembi in dopolnitvi odloka o območju predkupne pravice občine brda na nepremičninah - dokument 22.10.2005
 Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju občine Brda - dokument 19.05.2005
 Odlok o občinskem prazniku občine Brda in podeljevanju občinskih priznanj - dokument 03.05.2005
1  2  3  4  5  6  7 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si