RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
BREŽICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Brežice - dokument 09.07.2021
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brežice - dokument 05.03.2022
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice - dokument 09.07.2021
 Poslovnik Občinskega sveta občine Brežice - dokument 02.09.1995
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 08.08.2007
 Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine Brežice - dokument 20.07.2019
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 29.12.2006
 Statutarni akt o ustanovitvi sveta posavskih občin SPREMEMBA NASLOVA: Statutarni akt o ustanovitvi Sveta pokrajine Posavje v ustanavljanju - dokument 26.04.1997
Spremembe statutarnega akta o ustanovitvi Sveta pokrajine Posavje v ustanavljanju - dokument 13.01.2000
Spremembe statutarnega akta o ustanovitvi sveta posavskih občin - dokument 18.04.1998
 Akt o koncesiji za izkoriščanje peskokopov in kamnolomov na področju občine Brežice - dokument 18.04.1994
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Brežice - dokument 20.07.2022
1  2  ... 118  119 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si