RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
CANKOVA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Cankova - dokument 20.11.2013
 Statut Javnega komunalnega podjetja KomunalCA d.o.o. - dokument 01.04.2005
 Statut Občine Cankova - Tišina - dokument 30.09.1995
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova-Tišina - dokument 04.09.1998
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Cankova - dokument 20.11.2013
 Poslovnik Občinskega sveta občine Cankova - Tišina - dokument 30.09.1995
 Sporazum o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota - dokument 08.09.2000
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cankova - dokument 17.03.2018
 Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2018 - dokument 03.03.2018
Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2018 - dokument 07.07.2018
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova - dokument 22.02.2018
 Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Cankova - dokument 06.01.2017
1  2  ... 38  39 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si