RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
CELJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Celje - dokument 02.01.2014
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Celje - dokument 22.12.2015
 Statut občine Celje
Spremembe statuta občine Celje - dokument 09.11.1991
 Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Celje - dokument 03.05.2014
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje - dokument 01.02.2014
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Celje - dokument 27.10.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje - dokument 30.12.2006
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij - dokument 07.08.1999
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Celje - dokument 21.07.2018
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje - dokument 28.04.2018
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje - dokument 21.04.2018
1  2  ... 150  151 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si