RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
CERKLJE NA GORENJSKEM


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut občine Cerklje na Gorenjskem - dokument 07.01.2016
 Odlok o socialni pomoči iz proračunskega sklada Občine Cerklje na Gorenjskem - dokument 24.06.2023
 Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023 - dokument 28.01.2023
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo za območja poslovnih con ob letališču - dokument 28.05.2022
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Cerklje na Gorenjskem - dokument 28.05.2022
 Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejane plačljivih javnih parkirišč v Občini Cerklje na Gorenjskem - dokument 28.05.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerklje na Gorenjskem - dokument 28.05.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne ambulante dejavnosti v socialnovarstvenem zavodu v Občini Cerklje na Gorenjskem - dokument 26.03.2022
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerklje na Gorenjskem - dokument 01.01.2022
 Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2022 - dokument 18.12.2021
1  2  ... 67  68 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si