RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
CERKLJE NA GORENJSKEM


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut občine Cerklje na Gorenjskem - dokument 14.04.1999
Spremembe statuta - dokument 19.12.2003
Sprememba statuta občine Cerklje na Gorenjskem - dokument 26.06.2007
Spremembe in dopolnitve statuta - dokument 25.09.2002
Spremembe statuta občine Cerklje na Gorenjskem - dokument 03.03.2001
 Poslovnik občinskega sveta - dokument 30.01.2001
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta - dokument 08.10.2002
 Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - dokument 19.12.2015
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.11.2003
 Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske - dokument 28.07.2021
 Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p. o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d. o. o. - dokument 23.07.2011
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj - dokument 23.07.2011
 Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem - dokument 16.11.2010
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik - dokument 06.10.2009
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta L8 Poslovni kompleks Brnik - dokument 06.10.2009
1  2  3  4  5  6  7  8 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si