RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
CERKNO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Cerkno - dokument 22.12.2007
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno - dokument 09.10.2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno - dokument 25.12.2014
 Statut Sklada stavbnih zemljišč Občine Cerkno - dokument 28.12.1996
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerkno - dokument 18.10.2008
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno - dokument 25.12.2014
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkno - dokument 16.06.2018
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2017 - dokument 07.04.2018
 Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 - dokument 07.04.2018
 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno - dokument 07.04.2018
 Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cerkno - dokument 04.11.2017
 Odlok o spremembi območja naselij Gorje in Trebenče - dokument 22.04.2017
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerkno - dokument 16.04.2017
1  2  ... 38  39 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si