RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
CERKVENJAK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Cerkvenjak - dokument 27.06.2007
 Poslovnik nadzornega odbora Občine Cerkvenjak - dokument 15.04.2008
 Poslovnik Nadzornega odbora občine Cerkvenjak - dokument 25.02.2003
 Poslovnik Občinskega sveta občine Cerkvenjak - dokument 14.05.1999
Sprememba poslovnika o delu Občinskega sveta občine Cerkvenjak - dokument 04.05.2001
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci - dokument 03.11.2018
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkvenjak - dokument 20.10.2018
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za predvideno komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje poslovno obrtne cone (POC) Cerkvenjak - dokument 26.10.2008
Odlok o spremembah programa opremljanja stavbnih zemljišč za predvideno komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje poslovno obrtne cone (POC) Cerkvenjak - dokument 16.04.2009
 Odlok o načinu sestave seznama upravičencev za vračilo in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Cerkvenjak - dokument 19.10.2008
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2005 - dokument 07.06.2006
 Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak - dokument 07.06.2006
1  2  ... 13  14 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si