RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
DOBJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Dobje (uradno prečiščeno besedilo) (Statut-UPB1) - dokument 09.11.2006
 Statut Občine Dobje - dokument 27.02.1999
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobje - dokument 19.08.2006
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobje - dokument 22.12.2001
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobje - dokument 31.10.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje - dokument 08.05.2007
 Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2022 - dokument 24.02.2022
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobje - dokument 30.12.2020
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobje - dokument 12.03.2022
 Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2018 - dokument 27.03.2018
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Dobje - dokument 23.12.2017
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu za Občino Dobje - dokument 06.05.2017
 Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2017 - dokument 21.04.2017
1  2  ... 20  21 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si