RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
DOBREPOLJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Dobrepolje - dokument 21.03.2008
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje - dokument 08.04.2017
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrepolje - dokument 27.10.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje - dokument 10.10.2009
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje - dokument 30.12.2017
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij - dokument 09.10.1998
 Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2023 - dokument 19.11.2022
 Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Dobrepolje - dokument 19.10.2022
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UN Predstruge« - dokument 20.07.2022
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrepolje - dokument 25.06.2022
 Odlok o ukinitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine« - dokument 07.05.2022
 Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2022 - dokument 25.12.2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2022 - dokument 25.06.2022
1  2  ... 39  40 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si