RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
DOBREPOLJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Dobrepolje - dokument 21.03.2008
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje - dokument 08.04.2017
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrepolje - dokument 27.10.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje - dokument 10.10.2009
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje - dokument 30.12.2017
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij - dokument 09.10.1998
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu - dokument 30.06.2018
 Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Dobrepolje - dokument 19.05.2018
 Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2017 - dokument 05.05.2018
 Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Dobrepolje - dokument 17.03.2018
 Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018 - dokument 28.12.2017
Odlok o spremembah proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018 - dokument 30.06.2019
 Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje - dokument 01.11.2017
1  2  ... 37  38 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si