RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
DOBRNA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Dobrna - dokument 21.10.2017
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrna - dokument 29.12.2017
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrna - dokument 09.12.2017
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij med občinama Vojnik in Dobrna - dokument 30.03.2000
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrna - dokument 02.06.2018
 Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa - dokument 12.05.2018
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Dobrna - dokument 14.04.2018
 Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2018 - dokument 23.12.2017
Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2018 - dokument 12.05.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh - dokument 17.09.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (do 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh - dokument 12.05.2018
 Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2017 - dokument 16.12.2016
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017 - dokument 16.12.2017
Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017 - dokument 10.06.2017
1  2  ... 27  28 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si