RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
DOBROVNIK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti občine Dobrovnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti občine Dobrovnik - dokument 28.08.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti občine Dobrovnik - dokument 26.07.2014
 Statut Občine Dobrovnik - dokument 03.05.2007
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrovnik - dokument 07.05.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrovnik - dokument 28.08.2010
Spremembe statuta Občine Dobrovnik - dokument 27.01.2009
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrovnik - dokument 16.12.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrovnik - dokument 08.08.2007
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrovnik - dokument 02.08.2016
 Akt o prenehanju delovanja javnega zavoda Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava - dokument 24.11.2009
 Odlok o javni gasilski službi v Občini Dobrovnik - dokument 30.03.2021
 Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dobrovnik - dokument 26.05.2020
 Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2020 - dokument 01.01.2020
 Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2021 - dokument 01.01.2020
Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2021 - dokument 01.10.2021
Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2021 - dokument 20.02.2021
 Odlok o Proračunu Občine Dobrovnik za leto 2019 - dokument 01.03.2019
Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2019 - dokument 01.10.2019
1  2  ... 25  26 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si