RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
DOBROVNIK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti občine Dobrovnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti občine Dobrovnik - dokument 28.08.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti občine Dobrovnik - dokument 26.07.2014
 Statut Občine Dobrovnik - dokument 03.05.2007
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrovnik - dokument 07.05.2016
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrovnik - dokument 28.08.2010
Spremembe statuta Občine Dobrovnik - dokument 27.01.2009
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrovnik - dokument 16.12.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrovnik - dokument 08.08.2007
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrovnik - dokument 02.08.2016
 Akt o prenehanju delovanja javnega zavoda Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava - dokument 24.11.2009
 Odlok o Proračunu Občine Dobrovnik za leto 2019 - dokument 01.03.2019
Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2019 - dokument 01.10.2019
 Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2018 - dokument 30.12.2018
Odlok o rebalansu Proračuna Občine Dobrovnik za leto 2018 - dokument 29.09.2018
 Odlok o pokopališkem redu v občini Dobrovnik - dokument 11.12.2018
 Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Dobrovnik - dokument 27.11.2018
 Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrovnik za programsko obdobje 2017-2020 - dokument 08.05.2018
1  2  ... 24  25 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si