RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
DOLENJSKE TOPLICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Dolenjske Toplice - dokument 04.02.2017
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice - dokument 24.06.2017
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice - dokument 04.02.2017
 Odlok o ukinitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine« - dokument 07.05.2022
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - dokument 20.10.2018
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice - dokument 04.08.2018
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dolenjske Toplice - dokument 21.07.2018
 Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice - dokument 21.07.2018
 Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Dolenjske Toplice - dokument 23.06.2018
 Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice - dokument 09.06.2018
1  2  ... 36  37 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si