RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
DOMŽALE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Domžale - dokument 17.06.1999
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Domžale - dokument 09.10.2004
 Poslovnik občinskega sveta Občine Domžale - dokument 15.11.1999
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Domžale - dokument 20.06.2008
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Domžale - dokument 18.09.2003
Sprememebe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Domžale - dokument 27.10.2000
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografska območja občin Domžale, Mengeš in Trzin - dokument 14.07.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale - dokument 28.12.2006
 Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - dokument 15.05.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - dokument 01.02.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih in odpadnih padavinskih voda - dokument 22.05.2010
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne - dokument 11.08.2007
 Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora - dokument 18.11.1994
 Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah - dokument 24.09.1994
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah - dokument 26.11.2011
Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - dokument 15.05.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah - dokument 08.06.2002
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj - dokument
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj - dokument 08.05.2010
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj - dokument
 Odloki o določitvi števila sodnikov pri Sodišču združenega dela v Ljubljani
Odlok o spremembah odlokov o določitvi števila sodnikov pri Sodišču združenega dela v Ljubljani - dokument 31.01.1992
1  2  3 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si