RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
DORNAVA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Dornava - dokument 07.04.2007
 Poslovnik Občinskega sveta občine Dornava - dokument 07.08.1999
 Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas - dokument 29.07.2017
 Sporazum o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 05.04.2003
Dodatek k sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 21.12.2013
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - dokument 23.06.2015
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka - dokument 26.04.2006
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava - dokument 14.04.2006
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2005 - dokument 12.04.2006
 Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 2006 - dokument 15.02.2006
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2006 - dokument 21.12.2006
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj - dokument 16.12.2005
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si