RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
GORENJA VAS-POLJANE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina - dokument 27.01.2018
 Statut Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 02.11.2013
Dopolnitev Statuta Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 23.06.2017
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 04.07.2015
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gorenja vas - Poljane - dokument 28.09.2013
 Poslovnik Občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane - dokument 13.10.2001
 Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko turistični center - dokument 11.06.2022
 Akt o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Blegoš (prečiščeno besedilo) - dokument 12.09.2005
 Akt o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš - dokument 27.08.2000
Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš - dokument 20.07.2002
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.11.2003
 Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Gorenja vas - Poljane - dokument 11.05.2022
 Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2022 - dokument 23.12.2021
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2022 - dokument 16.06.2022
1  2  ... 46  47 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si