RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
GORJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Gorje - dokument 20.01.2007
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorje - dokument 19.05.2012
Dopolnitev Statuta Občine Gorje - dokument 30.12.2010
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gorje - dokument 13.05.2008
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Gorje - dokument 27.01.2007
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije - dokument 12.04.2013
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gorje - dokument 19.05.2012
 Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje - dokument 19.05.2012
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje - dokument 12.05.2012
 Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2012 - dokument 14.12.2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2012 – rebalans I - dokument 21.04.2012
 Odlok o turistični taksi v Občini Gorje - dokument 14.06.2011
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2010 - dokument 23.04.2011
1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si