RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
GORNJA RADGONA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o turističnem vodenju in vodenju registra turističnih vodnikov na območju Pomurja - dokument 08.07.2008
 Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 - dokument 29.04.2003
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2002 - dokument 29.04.2003
 Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Gornja Radgona - dokument 29.04.2003
 Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona - Trate - dokument 04.04.2003
 Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gornja Radgona - dokument 09.11.2002
 Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Gornja Radgona v letu 2002 - dokument 05.10.2002
 Odlok o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stogovci k javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Apače - dokument 05.10.2002
 Odlok za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda - dokument 17.08.2002
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime 2001-2002 na lokalnih cestah za leto 2002 - dokument 03.08.2002
1  2  ... 15  16 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si