RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
GORNJA RADGONA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Gornja Radgona - dokument 23.06.1999
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornja Radgona - dokument 21.06.2003
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornja Radgona - dokument 30.11.2000
 Poslovnik Občinskega sveta občine Gornja Radgona - dokument 29.10.1999
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Gornja Radgona - dokument 30.11.2000
 Poslovnik Skupščine občine Gornja Radgona - dokument 15.08.1992
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. - dokument 17.12.2016
 Odlok o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona k javnemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Osnovna šola Gornja Radgona - dokument 05.09.2009
 Odlok o turističnem vodenju in vodenju registra turističnih vodnikov na območju Pomurja - dokument 08.07.2008
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - dokument 08.04.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - dokument 21.08.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. - dokument 14.07.2009
 Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 - dokument 29.04.2003
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2002 - dokument 29.04.2003
 Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Gornja Radgona - dokument 29.04.2003
1  2  ... 24  25 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si