RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
GRAD


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Grad - dokument 28.07.1999
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Grad - dokument 07.01.2006
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Grad - dokument 06.04.2001
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Grad - dokument 12.02.2000
 Poslovnik Nadzornega odbora občine Grad - dokument 13.05.2000
 Poslovnik Občinskega sveta občine Grad - dokument 13.08.1999
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Grad - dokument 07.01.2006
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Grad - dokument 06.04.2001
 Sporazum o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota - dokument 08.09.2000
 Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Kuzma in Občino Grad ter delitvi premoženja prejšnje Občine Kuzma na dan 31. 12. 1998 - dokument 17.12.1999
 Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2017 - dokument 11.02.2017
 Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Grad - dokument 01.10.2016
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2015 - dokument 13.05.2016
 Odlok o ustanovitvi Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad - dokument 07.04.2016
 Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2016 - dokument 31.12.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2016 - dokument 30.12.2016
1  2  ... 16  17 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si