RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
HAJDINA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Hajdina - dokument 28.07.2007
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Hajdina - dokument 31.05.2007
 Poslovnik Občinskega sveta občine Hajdina
Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Hajdina - dokument 19.05.2005
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta - dokument 18.02.2003
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Hajdina - dokument 30.06.2001
 Sporazum o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 03.12.1999
Dodatek k sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 21.12.2013
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj - dokument 22.05.2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj - dokument 28.07.2022
 Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - dokument 15.09.2018
  Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Hajdina - dokument 05.07.2007
 Odlok o spremembi območij naselij Slovenja vas in Hajdoše - dokument 01.06.2007
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2006 - dokument 07.04.2007
 Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2007 - dokument 07.04.2007
Odlok o rebalansu II proračuna Občine Hajdina za leto 2007 - dokument 03.07.2007
Odlok o rebalansu I proračuna Občine Hajdina za leto 2007 - dokument 01.06.2007
1  2  ... 16  17 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si