RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
HOČE-SLIVNICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili 23.06.2001
 Odlok o enotni višini komunalnega prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje občine Hoče-Slivnica 09.05.2001
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hoče-Slivnica 02.05.2001
 Odlok o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2001 25.04.2001
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče-Slivnica
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hoče-Slivnica
 Odlok o komunalnih taksah v občini Hoče-Slivnica
 Odlok o javnem redu in miru ter oglaševanju v občini Hoče-Slivnica
 Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini Hoče-Slivnica
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Maribor za območje Občine Hoče-Slivnica z urbanistično zasnovo Hoč v l. 2001 28.06.2001
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si