RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
HODOŠ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Hodoš - dokument 05.11.2011
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Hodoš - dokument 05.11.2011
 Poslovnik Nadzornega odbora občine Hodoš - dokument 29.10.1999
 Sporazum o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota - dokument 08.09.2000
 Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Šalovci in Občino Hodoš ter delitvi premoženja prejšnje Občine Hodoš-Šalovci na dan 31. 12. 1998 - dokument 04.04.2000
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Hodoš d.o.o. javno komunalno podjetje, d.o.o. - dokument 02.02.2016
 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Hodoš - dokument 09.10.2015
 Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2015 - dokument 20.03.2015
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2015 - dokument 31.12.2015
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Hodoš - dokument 12.07.2014
 Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Hodoš - dokument 19.04.2014
1  2  ... 26  27 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si