RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
HORJUL


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Horjul - dokument 18.08.2010
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Horjul - dokument 15.10.2013
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Horjul - dokument 10.12.2011
Statutarni sklep - dokument 25.12.2010
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Horjul - dokument 12.03.2011
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Horjul - dokument 02.01.2016
 Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - dokument 19.12.2015
 Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. - dokument 28.07.2004
Akt o spremembah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. - dokument 22.02.2011
Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. - dokument 07.06.2008
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2017 - dokument 19.05.2018
 Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2018 - dokument 28.12.2017
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2016 - dokument 29.04.2017
 Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2017 - dokument 24.12.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2017 - dokument 09.12.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2017 - dokument 29.04.2017
 Odlok o denarnih pomočeh v Občini Horjul - dokument 07.05.2016
 Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - dokument 07.05.2016
Odlok o spremembi Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - dokument 04.04.2018
1  2  ... 21  22 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si