RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
HRASTNIK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Hrastnik
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče, Žalec, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi - dokument 27.07.2007
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza - dokument 23.04.2022
 Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje - dokument 22.12.2018
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje - dokument 28.11.2015
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza - dokument 09.01.2015
 Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje - dokument 04.04.2009
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ d.o.o.) - dokument 11.03.2005
 Odlok o zazidalnem načrtu "ZN 11" industrijske cone Podkraj - dokument 11.03.2004
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Hrastnik - dokument 11.04.2003
1  2  3  4 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si