RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
HRPELJE-KOZINA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Hrpelje - Kozina - dokument 29.07.2015
 Odlok o občinskih cestah Občine Hrpelje - Kozina - dokument 12.08.2023
 Odlok o spremembi območja naselij in imenovanju ulic v naselju Kozina in naselju Hrpelje - dokument 10.06.2023
 Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023 - dokument 26.11.2022
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za območje Občine Hrpelje - Kozina - dokument 01.07.2022
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Hrpelje - Kozina - dokument 07.05.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Hrpelje - Kozina - dokument 07.05.2022
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Hrpelje - Kozina - dokument 06.01.2022
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022 - dokument 23.12.2021
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Krvavi Potok - dokument 23.10.2021
1  2  ... 37  38 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si