RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
HRPELJE-KOZINA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Hrpelje - Kozina - dokument 29.07.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 18.12.2015
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Hrpelje - Kozina - dokument 09.10.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina - dokument 24.03.2012
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina - dokument 03.10.2015
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina - dokument 01.05.2018
 Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Hrpelje - Kozina - dokument 17.03.2018
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana - dokument 27.02.2018
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina - dokument 31.01.2018
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje - Kozina - dokument 23.12.2017
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina - dokument 20.11.2017
1  2  ... 31  32 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si