RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
HRPELJE-KOZINA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Hrpelje - Kozina - dokument 29.07.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 18.12.2015
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Hrpelje - Kozina - dokument 09.10.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina - dokument 24.03.2012
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina - dokument 03.10.2015
 Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023 - dokument 26.11.2022
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za območje Občine Hrpelje - Kozina - dokument 01.07.2022
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Hrpelje - Kozina - dokument 07.05.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Hrpelje - Kozina - dokument 07.05.2022
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022 - dokument 23.12.2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022 - dokument 01.07.2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022 - dokument 19.02.2022
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina - dokument 30.03.2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina - dokument 19.02.2022
1  2  ... 32  33 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si