RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
IDRIJA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Idrija - dokument 23.01.2001
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija - dokument 04.01.2014
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija - dokument 24.07.2010
Dopolnitve Statuta Občine Idrija - dokument 02.01.2010
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija - dokument 03.06.2006
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija - dokument 01.01.2005
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija - dokument 20.05.2001
 Statut Občine Idrija (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija - dokument 04.01.2014
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Idrija - dokument 28.12.2013
 Poslovnik Občinskega sveta občine Idrija - dokument 24.03.2001
 Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja - dokument 15.02.1992
 Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - dokument 19.12.2015
 Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2022 - dokument 19.12.2020
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2022 - dokument 09.04.2022
 Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija - dokument 04.08.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja PUSTOTA – SI_11/1 SSe - dokument 04.08.2018
 Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Idrija - dokument 02.06.2018
1  2  ... 65  66 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si