RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
IG


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Ig - dokument 18.06.2016
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ig - dokument 18.06.2016
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode in Občine Škofljica - dokument 04.08.2007
 Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - dokument 19.12.2015
 Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. - dokument 28.07.2004
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig - dokument 14.07.2018
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območij MA-4/SS – Matena in MA-1/SV – Matena - dokument 07.07.2018
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svete vaških skupnosti in o določitvi števila članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig - dokument 16.06.2018
 Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Ig - dokument 05.05.2018
 Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2018 - dokument 30.12.2017
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018 - dokument
1  2  ... 37  38 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si