RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ILIRSKA BISTRICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga 16. člena Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. - dokument 23.04.2015
 Statut Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. - dokument 05.06.2010
Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. - dokument 09.04.2022
Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. - dokument 09.09.2017
 Statut občine Ilirska Bistrica 14.10.1995
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ilirska Bistrica - dokument 30.06.2018
Spremembe in dopolitve statuta Občine Ilirska Bistrica - dokument 15.05.1999
Spremembe statuta Občine Ilirska Bistrica 30.09.1998
Sklep o spremembi 33. člena statuta Občine Ilirska Bistrica 16.07.1997
 Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica
Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica - dokument 18.09.1999
 Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 - dokument 09.01.2021
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 - dokument 16.07.2022
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica - dokument 04.01.2020
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica - dokument 19.02.2022
 Odlok o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica - dokument 14.07.2018
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 - dokument 30.06.2018
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ilirska Bistrica - dokument 30.06.2018
 Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 - dokument 22.02.2018
1  2  ... 29  30 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si