RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
IVANČNA GORICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) - dokument 30.11.2015
 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 20.02.2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica - dokument 15.10.2015
 Statut Občine Ivančna Gorica - dokument 09.08.2011
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica - dokument 15.10.2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica - dokument 14.12.2013
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument 20.02.2015
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica - dokument 10.12.2013
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica - dokument 02.12.2011
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica - dokument 14.12.2013
 Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti - dokument 20.07.2005
 Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica - dokument 22.02.2020
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica - dokument 21.07.2018
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica - dokument 26.12.2017
1  2  ... 77  78 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si