RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
IZOLA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Poslovnik občinskega sveta občine Izola 28.10.1995
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Izola 10.07.1998
 Odlok o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča - dokument 16.06.2009
 Odlok o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali - dokument 08.03.2006
 Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o. v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d.o.o.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o., v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o. - dokument 09.06.2010
 Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za širitev območja kamnoloma v Elerjih - dokument 31.05.2018
 Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »Športno vodni park Pradisjol« - dokument 31.05.2018
 Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »ADRIACTIVE – ADRIATIC OUTDOOR ACTIVITIES« - dokument 31.05.2018
 Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za priobalni pas Koper–Izola - dokument 21.04.2018
 Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Izola za leto 2005 - dokument 01.01.2005
 Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Izola - dokument 27.03.1999
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si