RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
IZOLA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Poslovnik občinskega sveta občine Izola 28.10.1995
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Izola 10.07.1998
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre - dokument 18.06.2022
 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria« - dokument 12.06.2021
 Odlok o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča - dokument 15.02.2020
 Odlok o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali - dokument 08.03.2006
 Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o. v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d.o.o.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o., v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o. - dokument 09.06.2010
 Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone Italijanske narodne skupnosti - dokument 15.10.2018
 Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za širitev območja kamnoloma v Elerjih - dokument 31.05.2018
 Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »Športno vodni park Pradisjol« - dokument 31.05.2018
 Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »ADRIACTIVE – ADRIATIC OUTDOOR ACTIVITIES« - dokument 31.05.2018
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si