RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
JESENICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Jesenice - dokument 07.01.2016
 Statut Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice - dokument 08.11.2006
Spremembe in dopolnitve Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice - dokument 31.03.2009
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice - dokument 14.07.2018
 Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Jesenice - dokument 30.01.2015
 Poslovnik o delu nadzornega odbora - dokument 15.02.2006
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za Občino Jesenice - dokument 30.12.2006
 Navodilo o obveznem pošiljanju podatkov o cenah - dokument 08.05.1993
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice - dokument 28.12.2006
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.11.2003
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice - dokument 20.07.2022
1  2  ... 73  74 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si