RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
JEZERSKO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Jezersko - dokument 04.07.2017
 Statut Občine Jezersko - dokument 29.12.2011
 Odlok o razveljavitvi Odloka o določitvi višine odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišča, na katerih je kategorizirana občinska cesta - dokument 11.11.2023
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Jezersko - dokument 01.04.2023
 Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2023 - dokument 18.11.2022
 Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske - dokument 28.07.2021
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Jezersko - dokument 13.07.2021
 Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Jezersko - dokument 13.07.2021
 Odlok o razglasitvi Češke koče za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 05.12.2020
 Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Zimsko-letni park Jezersko« - dokument 19.06.2020
1  2  ... 17  18 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si