RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
JEZERSKO


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.11.2003
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Jezersko - dokument 14.10.2015
 Odlok o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 04.05.2013
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 05.09.2015
 Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p. o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d. o. o. - dokument 23.07.2011
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj - dokument 23.07.2011
 Odlok o začasni razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah, za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 16.10.2010
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - dokument 06.01.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - dokument 30.12.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - dokument 01.01.2016
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o. - dokument 28.08.2007
 Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 02.10.2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 17.09.2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 06.08.2005
 Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. - dokument 22.01.2000
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si