RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
KAMNIK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Kamnik - dokument 25.07.2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik - dokument 22.04.2017
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Kamnik - dokument 26.12.2015
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik - dokument 22.04.2017
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik - dokument 12.09.2015
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 08.08.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 29.12.2006
 Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kamnik - dokument 07.07.2018
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kamnik - dokument 23.06.2018
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23 Kamnik – Poljane - dokument 02.06.2018
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva - dokument 12.05.2018
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018 - dokument 24.02.2018
1  2  ... 90  91 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si